Erratum: Dislocation dynamics simulations of the relaxation of intrinsic stress in thin films (vol 88, pg 3461, 2008)

C. Ayas, E. Van der Giessen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Filter
Article

Zoekresultaten