Erratum: Effect of Nonelastic Compression With an Adjustable Wrap After Total Knee Arthroplasty (vol 39, pg 377, 2020)

A. A. Hendrickx*, W. P. Krijnen, R. Bimmel, C. P. van der Schans, R. J. Damstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32-32
Aantal pagina's1
TijdschriftOrthopaedic nursing
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2021

Citeer dit