Erratum: Effects of pulling velocity and temperature revealed in polymer pull-out simulations

Monica Bulacu, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
45 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer63001
Aantal pagina's5
TijdschriftEurophysics Letters
Volume96
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 25-okt-2011

Citeer dit