Erratum: EMA recommendation to suspend HES is hazardous (vol 391, pg 736, 2018)

D. Annane, T. Fuchs-Buder, C. Zoellner, M. Kaukonen, T. W. L. Scheeren

Onderzoeksoutput

9 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E8-E8
Aantal pagina's1
TijdschriftThe Lancet
Volume391
Nummer van het tijdschrift10124
DOI's
StatusPublished - 10-mrt.-2018

Citeer dit