Erratum Health Status and Quality of Life in Adult Biliary Atresia Patients Surviving with Their Native Livers (vol 25, pg 60, 2015)

Robert C. Lind*, Willemien de Vries, Claudia M. G. Keyzer-Dekker, Paul M. J. G. Peeters, Henkjan J. Verkade, Josette E. H. M. Hoekstra-Weebers, Alida F. W. van der Steeg, Jan B. F. Hulscher

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E2-E2
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Pediatric Surgery
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2015

Citeer dit