Erratum: Identification of sex in cetaceans by multiplexing with three ZFX and ZFY specific primers (vol 5, pg 283, 1996)

M Berube*, P Palsboll

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)602
Aantal pagina's1
TijdschriftMolecular Ecology
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug.-1996

Citeer dit