Erratum: Improvement of in vivo transfer of plasmid DNA in muscle: Comparison of electroporation versus ultrasound (Drug Delivery 14, 5, (273-277))

Yoka H. Kusumanto, Nanno H. Mulder, Wendy A. Dam, Mario Losen, Marc H. De Baets, Coby Meijer, Geke A.P. Hospers

Onderzoeksoutput

1 Citaat (Scopus)
8 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)481
Aantal pagina's1
TijdschriftDrug Delivery
Volume14
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - sep.-2007

Citeer dit