Erratum: Incidence of schizophrenia among migrants in the Netherlands: A direct comparison of first contact and longitudinal register approaches

Simon J. Hogerzeil*, Albert M. van Hemert, Wim Veling, Hans W. Hoek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1329-1329
Aantal pagina's1
TijdschriftSocial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Volume52
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2017

Citeer dit