Erratum: Incorporating three-dimensional mechanisms into two-dimensional dislocation dynamics (vol 12, pg 159, 2004)

A.A. Benzerga, Y. Brechet, A. Needleman*, E. van der Giessen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

152 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)557-559
Aantal pagina's3
TijdschriftModelling and Simulation in Materials Science and Engineering
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit