Erratum: Novel KCNQ1 and HERG missense mutations in Dutch long-QT families (Human Mutation (1999) 13 (301-310))

Rosalie J.E. Jongbloed, A.A.M. Wilde, J.L.M.C. Geelen, P. Doevendans, C. Schaap, I. Van Langen, J.P. Van Tintelen, J.M. Cobben, G.C.M. Beaufort-Krol, J.P.M. Geraedts, H.J.M. Smeets, S. Ottolenghi

Onderzoeksoutput: LetterAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)86
Aantal pagina's1
TijdschriftHuman Mutation
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 28-jul-1999

Citeer dit