Erratum: Roughness corrections to the Casimir force: The importance of local surface slope (vol 91, art no 144108, 2007)

P. J. van Zwol*, G. Palasantzas, J. T. M. de Hosson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Zoekresultaten