Erratum The map between conformal hypercomplex/hyper-Kahler and quaternionic(-Kahler) geometry

Eric Bergshoeff*, Stefan Vandoren, Antoine Van Proeyen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)553
Aantal pagina's1
TijdschriftCommunications in Mathematical Physics
Volume274
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - sep.-2007

Citeer dit