Erratum to: Bile diversion in rats leads to a decreased plasma concentration of linoleic acid which is not due to decreased net intestinal absorption of dietary linoleic acid (vol 1438, pg 111, 1999)

DM Minich, M Kalivianakis, R Havinga, H van Goor, F Stellaard, RJ Vonk, F Kuipers, HJ Verkade*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-118
Aantal pagina's2
TijdschriftBiochimica et biophysica acta-Molecular and cell biology of lipids
Volume1439
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 9-jul.-1999

Citeer dit