Erratum to 'Heart failure highlights in 2012-2013' [ Eur J Heart Fail 2014;16:122]

L.C.Y. Liu, K. Damman, E. Lipsic, A.H. Maass, M. Rienstra, B. Daan Westenbrink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)593
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume16
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit