Erratum to: In vitro digestion of starches in a dynamic gastrointestinal model: an innovative study to optimize dietary management of patients with hepatic glycogen storage diseases (vol 38, pg 529, 2015)

Tatiele Nalin, Koen Venema, David A. Weinstein, Carolina F. M. de Souza, Ingrid D. S. Perry, Mario T. R. van Wandelen, Margreet van Rijn, G. Peter A. Smit, Ida V. D. Schwartz, Terry G. J. Derks*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)987
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Inherited Metabolic Disease
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - sep.-2015

Citeer dit