Erratum to: Information systems playground-the Target infrastructure: Scaling Astro-WISE into the petabyte range

Andrey N. Belikov, Fokke Dijkstra*, Hans Gankema, Jeroen B. A. N. van Hoof, Rick Koopman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Erratum

Samenvatting

Not Available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)431
Aantal pagina's1
TijdschriftExperimental Astronomy
Volume36
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - aug.-2013

Citeer dit