Erratum to: Maintenance of drug metabolism and transport functions in human precision-cut liver slices during prolonged incubation for 5 days

Viktoriia Starokozhko*, Suresh Vatakuti, Bauke Schievink, Marjolijn T. Merema, Annika Asplund, Jane Synnergren, Anders Aspegren, Geny M. M. Groothuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
164 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2711
Aantal pagina's1
TijdschriftArchives of toxicology
Volume91
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2017

Citeer dit