Erratum to: Observation of the B+ → Jψη′K+ decay

Onderzoeksoutput: Erratum

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer150
TijdschriftJournal of High Energy Physics
Volume2023
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - apr.-2023

Citeer dit