Erratum to: Remarkable Phenytoin Sensitivity in 4 Children with SCN8A-related Epilepsy: A Molecular Neuropharmacological Approach (vol 13, pg 192, 2016)

Ragna S. Boerma, Kees P. Braun, Marcel P. H. van den Broek, Frederique M. C. van Berkestijn, Marielle E. Swinkels, Eveline O. Hagebeuk, Dick Lindhout, Marjan van Kempen, Maartje Boon, Joost Nicolai, Carolien G. de Kovel, Eva H. Brilstra, Bobby P. C. Koeleman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Erratum

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)238-238
  Aantal pagina's1
  TijdschriftNeurotherapeutics
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2016

  Citeer dit