Erratum to: Strong predictive value of mannose-binding lectin levels for cardiovascular risk of hemodialysis patients

Felix Poppelaars*, Mariana Gaya da Costa, Stefan P. Berger, Solmaz Assa, Anita H. Meter-Arkema, Mohamed R. Daha, Willem J. van Son, Casper F. M. Franssen, Marc A. J. Seelen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer245
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of translational medicine
Volume14
DOI's
StatusPublished - 24-aug-2016

Citeer dit