Erratum to: Study of B0s → J/ψπ+π−K+K− decays

K. De Bruyn, C. J. G. Onderwater, M. van Veghel, LHCb Collaboration

Onderzoeksoutput: Erratum

1 Citaat (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Samenvatting


Originele taal-2English
Artikelnummer170
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of High Energy Physics
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 19-apr.-2021

Citeer dit