Erratum to: The L450P mutation in KCND3 brings spinocerebellar ataxia and Brugada syndrome closer together (vol 14, pg 257, 2013)

A. Duarri Pique, E. Nibbeling, M. R. Fokkens, M. Meijer, E. Boddeke, E. Lagrange, G. Stevanin, A. Brice, A. Durr, D. S. Verbeek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)243
Aantal pagina's1
TijdschriftNeurogenetics
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jul-2015

Citeer dit