Erratum to: Updated measurement of time-dependent CP-violating observables in B0s→J/ψK+K− decays

C. J. G. Onderwater, LHCb Collaboration

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the Introduction section of the original article [1].

Originele taal-2English
Artikelnummer601
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Physical Journal C
Volume80
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 3-jul-2020

Citeer dit