Erratum to: Visualization of the intracavitary blood flow in systemic ventricles of Fontan patients by contrast echocardiography using particle image velocimetry

Konstantinos Lampropoulos*, Werner Budts, Alexander Van de Bruaene, Els Troost, Joost P. van Melle

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer18
Aantal pagina's1
TijdschriftCardiovascular ultrasound
Volume10
DOI's
StatusPublished - 26-apr-2012

Citeer dit