Erratum to: Visualization of the intracavitary blood flow in systemic ventricles of Fontan patients by contrast echocardiography using particle image velocimetry

Konstantinos Lampropoulos*, Werner Budts, Alexander Van de Bruaene, Els Troost, Joost P. van Melle

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

131 Downloads (Pure)

Zoekresultaten