ERRATUM: White matter microstructure and developmental improvement of hyperactive/impulsive symptoms in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (vol 56, pg 1289, 2015)

W. Francx, M. P. Zwiers, M. Mennes, J. Oosterlaan, D. Heslenfeld, P. J. Hoekstra, J. K. Buitelaar

Onderzoeksoutput

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E1
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Child Psychology and Psychiatry
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2016

Citeer dit