Ervaringen van belanghebbenden met het PTSS-protocol van Defensie

Hillebrant van der Woude, Roel H. Bakker, Robbert Sanderman

OnderzoeksoutputProfessional

742 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds 2008 is het nieuw PTSS-protocol van Defensie ingevoerd. Hiermee worden cliënten waarvan een vermoeden is dat zij psychische klachten aan een uitzending hebben overgehouden beoordeeld. Het doel van deze these is om te onderzoeken wat de ervaringen met dit protocol zijn en of het invaliditeitspercentage dat door het protocol afgegeven wordt klopt met de daadwerkelijke mate van invaliditeit van de cliënt. Hiervoor worden twee methoden gebruikt, namelijk een vragenlijst onderzoek, ontwikkeld door Bakker, Tuinstra & Brouwer, en een aantal interviews met behandelaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meningen over de correctheid van het invaliditeitspercentage bij verschillende belanghebbenden sterk uiteenlopen: van correct tot zeer incorrect. Ook wordt er geen verband gevonden tussen de frequentie van gebruik van het protocol en de mate waarin de belanghebbenden de vaststelling van het invaliditeitspercentage rechtvaardig vinden. Tevens wordt er geen verband gevonden tussen de mate van kennis die belanghebbenden van het protocol zeggen te hebben en de mate waarin zij het invaliditeitspercentage passend vinden. Tenslotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan waardoor beoordeling en behandeling van uitzend gerelateerde problematiek in de toekomst wellicht efficiënter kan verlopen.
Vertaalde titel van de bijdrageStakeholders’ experiences with the Dutch Military’s PTSD-protocol
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's22
StatusPublished - aug.-2016

Citeer dit