Erythropoietin and heart failure: the end of a promise?

Lennaert Kleijn, B. Daan Westenbrink, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)479-481
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2013

Citeer dit