Erythropoietin: From hematopoiesis to cardioprotection

P van der Meer*, E Lipsic, WH van Gilst, DJ van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)7-8
Aantal pagina's2
TijdschriftCardiovascular Drugs and Therapy
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2005

Citeer dit