Escapist Technology in the Service of Neo-Feudalism

Dimitry Kochenov

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
237 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelDebating Transformations of National Citizenship
RedacteurenRainer Bauböck
Plaats van productieCham
UitgeverijSpringer
Pagina's321-326
ISBN van elektronische versie978-3-319-92719-0
ISBN van geprinte versie978-3-319-92718-3
DOI's
StatusPublished - 2018

Publicatie series

Naam IMISCOE Research Series
UitgeverijSpringer
ISSN van geprinte versie2364-4087

Citeer dit