Essays on banking risk and access to credit

Diana Carina Ribiero Guimaraes Bonfim

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

297 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bankenfusies leiden tot betere toegang tot krediet voor bedrijven Diana Bonfim onderzocht verschillende dimensies van risico in de bankensector, en de gevolgen van risico voor de toegang van bedrijven tot krediet. Golven van bankfusies kunnen structurele veranderingen in het evenwicht van de kredietmarkten veroorzaken, met belangrijke gevolgen voor de concurrentie. Bonfim ontdekte dat bakenfusies leiden tot een betere toegang tot krediet voor bedrijven, maar dat ze een tegenovergesteld effect hebben op de toegang voor krediet van huishoudens. Daarnaast leiden fusies tot een algehele daling van de rente. Bonfim onderzocht eveneens wat er gebeurt met bedrijven nadat ze hun verplichtingen op bankleningen niet zijn nagekomen. Met behulp van een unieke dataset van Portugese bedrijven constateert Bonfim dat in de helft van de gevallen het faillissement wordt afgewikkeld binnen vijf kwartalen. De meeste bedrijven behouden toegang tot krediet onmiddellijk na het oplossen van de niet nagekomen verplichtingen. Daarnaast heeft slechts een minderheid van de bedrijven daarna toegang tot nieuwe leningen. Kleine bedrijven hebben meer problemen met het herstellen van de toegang tot krediet. Vooral wanneer het faillissement lang en zwaar is; indien zij lenen van slechts één bank; of als verplichtingen met de belangrijkste geldschieter niet worden nakomen. Bovendien is het waarschijnlijk dat de helft van de bedrijven met huidige betalingsproblemen in de toekomst opnieuw in gebreke zal blijven. Bonfim constateert dat bedrijven met herhaald verzuim van betaling gemiddeld genomen kleiner zijn en langer en heviger in gebreke blijven bij het betalen van crediteuren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Roszbach, Kasper, Supervisor
  • Kim, J.M., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning6-feb.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036767392
StatusPublished - 2014

Citeer dit