Essays on planning food processing industries: the case of a dairy factory

Timotheüs Jacob van Kampen

Onderzoeksoutput

1239 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de voedselverwerkingsindustrie worden logistieke vraagstukken steeds complexer. De productvariëteit en vraagonzekerheid nemen toe, terwijl de concurrentie intensiveert. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven heroverwegen hoe productieprocessen gepland en beheerst moeten worden. Planningsoverwegingen in de voedselverwerkingsindustrie worden echter gecompliceerd door de karakteristieken van deze bedrijfstak, zoals houdbaarheid en minimale productiehoeveelheden. Tim van Kampen laat in zijn proefschrift zien hoe deze karakteristieken invloed hebben op de planning. Onderwerpen die aan bod komen zijn het bepalen van productie- en bufferstrategie en het uitstellen van het moment waarop een product zijn definitieve vorm krijgt. Van Kampen deed hiervoor een case-onderzoek in een melkverwerkingsfabriek waar deze planningsuitdagingen spelen. Simulatiestudies voegde hij toe om de uitkomsten van het onderzoek te verbreden. Door een aanpak te kiezen die dicht bij de praktijk blijft, beoogt het onderzoek bij te dragen aan nieuwe inzichten voor zowel wetenschap als praktijk.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Donk, Dirk Pieter, Supervisor
Datum van toekenning5-jul.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036755337
Elektronische ISBN's9783036755320
StatusPublished - 2012

Citeer dit