Essentiële Beleggersinformatie zo begrijpelijk voor consumenten als de Europese wetgever beoogt? Een tekstuele analyse van tien documenten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)53-65
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2019
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2019

Citeer dit