Het vervaardigen van een geïntegreerd betalingssysteem (RTGS) in ASEAN: Een voorstel voor een grensoverschrijdend betalingsmechanisme ter ondersteuning van de ASEAN Economic Community 2015

Dwi Tjahja Kusumo Wardhono

Onderzoeksoutput

3975 Downloads (Pure)

Samenvatting

Enkele decennia geleden sprak een aantal Europese landen af hun economieën te beschermen en te versterken door het wegnemen van onderlinge handelsbelemmeringen en het bevorderen van het onderlinge kapitaal-, goederen- en dienstenverkeer, om zo een interne markt tot stand te brengen. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) besloot een decennium geleden in 2015 de ‘ASEAN Economic Community’ (AEC) tot stand te brengen, waarbinnen één markt bestaat doordat ASEAN wordt getransformeerd in een gebied met een vrij verkeer van goederen, diensten, investeringen, geschoolde arbeid en kapitaal. De oprichting van de AEC is de belangrijkste doelstelling van de economische integratie binnen de ASEAN-regio. Als gevolg van deze economische integratie zal de handel in toenemende mate een regionaal karakter krijgen en worden de economische betrekkingen binnen de gemeenschap van ASEAN-lidstaten bevorderd en versterkt. ASEAN heeft een geïntegreerde financiële markt nodig, ondersteund door een geïntegreerd betalingssysteem dat de grensoverschrijdende transacties binnen de ASEAN-regio kan vereenvoudigen en ervoor kan zorgen dat deze soepel verlopen. Om dit te bereiken, moet ASEAN prioriteit geven aan het ontwerpen van een geïntegreerd betalingssysteem, dat de handel en andere financiële dienstverlening kan bevorderen. Bij het optuigen van een geïntegreerd betalingssysteem voor de ASEAN-lidstaten is het belangrijk en noodzakelijk een wettelijke basis te scheppen die rechtszekerheid biedt, zodanig dat het betalingssysteem effectief en efficiënt kan functioneren en de lidstaten van ASEAN en de klanten worden beschermd. In dit proefschrift wordt de geschiedenis van ASEAN en de AEC onderzocht en vergeleken met de ervaringen die binnen de EU zijn opgedaan. In het onderzoek wordt ook de oprichting van TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) betrokken, dat de doelstelling van de EU om een interne markt tot stand te brengen ondersteunt. Beschreven wordt welke juridische aspecten van TARGET geschikt zouden zijn om binnen ASEAN te worden overgenomen.
Vertaalde titel van de bijdrageHet vervaardigen van een geïntegreerd betalingssysteem (RTGS) in ASEAN: Een voorstel voor een grensoverschrijdend betalingsmechanisme ter ondersteuning van de ASEAN Economic Community 2015
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
  • Agustina Pangaribuan, R. , Supervisor, Externe Persoon
  • Pramono, Nindyo, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning23-apr-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7840-4
Elektronische ISBN's978-90-367-7839-8
StatusPublished - 2015

Citeer dit