Esthetic management of incisors affected with molar incisor hypomineralisation

C. P. Tam*, D. J. Manton

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Artikelnummer6
  Aantal pagina's12
  TijdschriftClinical Dentistry Reviewed
  Volume5
  DOI's
  StatusPublished - dec-2021

  Citeer dit