Estimating Dopamine D-2 Receptor Occupancy for Doses of 8 Antipsychotics: A Meta-Analysis A Reply

Irene M Lako, Edith J Liemburg, Edwin R Van den Heuvel, Henderikus Knegtering, Richard Bruggeman, Katja Taxis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)532-533
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume34
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug.-2014

Citeer dit