Estimating Global Burden of Disease due to congenital anomaly: An analysis of European data

Breidge Boyle, Marie-Claude Addor, Larraitz Arriola, Ingeborg Barisic, Fabrizio Bianchi, Melinda Csaky-Szunyogh, Hermien E. K. de Walle, Carlos Matias Dias, Elizabeth Draper, Miriam Gatt, Ester Garne, Martin Haeusler, Karin Kallen, Anna Latos-Bielenska, Bob McDonnell, Carmel Mullaney, Vera Nelen, Amanda J. Neville, Mary O'Mahony, Annette Queisser-WahrendorfHanitra Randrianaivo, Judith Rankin, Anke Rissmann, Annukka Ritvanen, Catherine Rounding, David Tucker, Christine Verellen-Dumoulin, Diana Wellesley, Ben Wreyford, Natalia Zymak-Zakutnia, Helen Dolk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)

Zoekresultaten