Estimating the penetrance of genetic variants linked to cardiomyopathy

R. De Brouwer, K. Nieuwhof, I. M. Van Langen, E. Birnie, M. P. Van Den Berg, R. A. De Boer

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)222-222
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume24
StatusPublished - jul.-2022

Citeer dit