Estimation of parameters of dose-volume models and their confidence limits

P. Van Luijk, T.C. Delvigne, C Schilstra, J.M. Schippers

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  ArtikelnummerPII S0031-9155(03)56371-0
  Pagina's (van-tot)1863 - 1884
  Aantal pagina's22
  TijdschriftPhysics in Medicine and Biology
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit