Ethnic differences in health and use of health care: the questions to be answered

Sijmen A. Reijneveld*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)353-355
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Public Health
Volume55
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt-2010

Citeer dit