ETIOLOGIC FACTORS IN DENTURE SORE MOUTH SYNDROME

JP NATER*, NH GROENMAN, BG WAKKERSGARRITSEN, LH TIMMER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)367-373
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Prosthetic Dentistry
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1978

Citeer dit