EU-China Relations and Market Economy Status: EU foreign policy in the technical trap

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)51 - 65
  TijdschriftJournal of European Integration History
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit