EU Law limits to climate transition in EU Member States

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
ArtikelnummerMenR 2020/2
Pagina's (van-tot)2-11
Aantal pagina's10
TijdschriftMilieu & Recht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Citeer dit