EU Restrictive Measures on the Transnistrian Leaders: Assessing Effectiveness in a Strategy of Divide and Influence

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)359-378
Aantal pagina's20
TijdschriftEuropean Foreign Affairs Review
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit