EUNEFRON, the European Network for the Study of Orphan Nephropathies

EUNEFRON consortium, Olivier Devuyst, Iwan Meij, Xavier Jeunemaitre, Pierre Ronco, Corinne Antignac, Erik I Christensen, Nina V Knoers, Elena N Levtchenko, Peter M Deen, Dominik Müller, Carsten A Wagner, Luca Rampoldi, William G van't Hoff

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2011-2015
Aantal pagina's5
TijdschriftNephrology, Dialysis, Transplantation
Volume24
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit