Euraziatische intellectuele en culturele uitwisselingen: boekbespreking van Carolien Stolte en Yoshiyuki Kikuchi, ed., Eurasian encounters. Museums, missions, modernities ( Amsterdam University press; Amsterdam 2017)

  Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageEurasian intellectual and cultural exchanges
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)540-542
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit