Europe in The Netherlands: political parties

H Pellikaan, H Vollaard, S Otjes

  OnderzoeksoutputPopular

  151 Citaten (Scopus)
  79 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van deze studie is een overzicht te geven van de standpunten van de politieke partijen aangaande Europese politiek.
  Originele taal-2English
  UitgeverWRR
  Aantal pagina's50
  Volume24
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit