European Interprofessional Education Network Conference, Nijmegen, the Netherlands: Bridging education and practice

Nynke Scherpbier-de Haan*, Albine Moser, Wietske Kuijer-Siebelink

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)137-139
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of interprofessional care
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 4-mrt.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit