European Parliament elections in times of crisis

Francis Jacobs, Yves Bertoncini, Valentin Kreilinger, Stijn van Kessel, Andrea L.P. Pirro, Simon Otjes, Sonia Piedrafita, Vilde Renman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4-29
Aantal pagina's26
TijdschriftIntereconomics
Volume49
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit