European Quality in Preclinical Data (EQIPD): Een breed consortium voor het verbeteren van de kwaliteit van proefdieronderzoek

Thomas Steckler, Malcolm Macleod, Martien J.H. Kas, Anja Gilis, Kimberley E. Wever

OnderzoeksoutputProfessional

180 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het merendeel van de dierstudies, zowel in de industrie als in de academische wereld, wordt uitgevoerd ten behoeve van de menselijke gezondheid: we gebruiken ze als voorspeller voor effecten in mensen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of medische interventies, in de toxicologie, en ook in fundamenteel onderzoek.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-23
Aantal pagina's6
TijdschriftBiotechniek
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr.-2018

Citeer dit